สินค้าทั้งหมด | ขวดพลาสติก และ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ | SIAMPACK 1988

ขวด PET 50 CC หลอดเย็ลลี่
ขวด PET 50 CC หลอดเย็ลลี่
ขวด PET 150 CC เหลี่ยม
ขวด PET 150 CC เหลี่ยม
ขวด PET 150 CC เหลี่ยมเตี้ย
ขวด PET 150 CC เหลี่ยมเตี้ย
ขวด PET 150 CC เหลี่ยมสูง
ขวด PET 150 CC เหลี่ยมสูง
ขวด PET 180 CC คอยาว
ขวด PET 180 CC คอยาว
ขวด PET 200 CC หยดน้ำ
ขวด PET 200 CC หยดน้ำ
ขวด PET 250 CC เหลี่ยมปากเรียบ
ขวด PET 250 CC เหลี่ยมปากเรียบ
ขวด PET 250 CC กลมมีเส้น
ขวด PET 250 CC กลมมีเส้น
ขวด PET 250 CCเหลี่ยมน้ำปลา
ขวด PET 250 CCเหลี่ยมน้ำปลา
ขวด PET 350 CC น้ำปลา
ขวด PET 350 CC น้ำปลา
ขวด PET 400 CC กลมเรียบ
ขวด PET 400 CC กลมเรียบ
ขวด PET 500 CC โบว์ลิ่งน้ำปลา
ขวด PET 500 CC โบว์ลิ่งน้ำปลา
ขวด PET 500 CC เหลี่ยมสูงน้ำปลา
ขวด PET 500 CC เหลี่ยมสูงน้ำปลา
ขวด PP 120 CC กลมปากฟลอยด์
ขวด PP 120 CC กลมปากฟลอยด์
ขวด PP 120 CC กลมปากเกลียว
ขวด PP 120 CC กลมปากเกลียว
ขวด PP 180 CC กลมเรียบ
ขวด PP 180 CC กลมเรียบ
ขวด PP 180 CC เหลี่ยมปากใหญ่
ขวด PP 180 CC เหลี่ยมปากใหญ่
ขวด PP 180 CC เหลี่ยมใหญ่
ขวด PP 180 CC เหลี่ยมใหญ่
ขวด PP 200 CC สยาม
ขวด PP 200 CC สยาม
ขวด PP 200 CC กลมเรียบปากใหญ่
ขวด PP 200 CC กลมเรียบปากใหญ่
ขวด PP 230 CC เหลี่ยมสูงปากใหญ่
ขวด PP 230 CC เหลี่ยมสูงปากใหญ่
ขวด PP 250 CC แปดเหลี่ยม
ขวด PP 250 CC แปดเหลี่ยม
ขวด PP 300 CC กลมเรียบปากใหญ่
ขวด PP 300 CC กลมเรียบปากใหญ่
ขวด PP 300 CC เหลี่ยมเรียบปากใหญ่
ขวด PP 300 CC เหลี่ยมเรียบปากใหญ่
ฝาน้ำกลั่น
ฝาน้ำกลั่น
ฝาขวด PP
ฝาขวด PP
ฝาน้ำปลา
ฝาน้ำปลา
ฝาขวด PET ใหญ่
ฝาขวด PET ใหญ่
ฝาปากเขี้ยว
ฝาปากเขี้ยว
ฝาจุก
ฝาจุก